hauteur във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за hauteur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. hauteur (dimension verticale):

a 3 m wall
hauteur libre ou maximum 5 m MOTOR

3. hauteur fig:

mi-hauteur <à mi-hauteur> [amiotœʀ] ADV

Преводи за hauteur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

hauteur в PONS речника

Преводи за hauteur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за hauteur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

hauteur Примери от PONS речника (редакционно проверени)

hauteur Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文