handicapé във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за handicapé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.handicapé (handicapée) [ˈɑ̃dikape] VERB pp

handicapé → handicaper

II.handicapé (handicapée) [ˈɑ̃dikape] ADJ

III.handicapé (handicapée) [ˈɑ̃dikape] NOUN m (f)

Вижте също: handicaper

Индивидуални преводни двойки

Преводи за handicapé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
handicapé/-e m/f social/-e pej

handicapé в PONS речника

Преводи за handicapé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.handicapé(e) [´ɑ̃dikape] NOUN m(f) MED

Индивидуални преводни двойки

Преводи за handicapé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

handicapé Примери от PONS речника (редакционно проверени)

handicapé Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文