guichet във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за guichet в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за guichet в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

guichet в PONS речника

Преводи за guichet в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за guichet в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

guichet Примери от PONS речника (редакционно проверени)

ATM Am
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文