grossissant във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за grossissant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

grossissant (grossissante) [ɡʀosisɑ̃, ɑ̃t] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за grossissant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

grossissant в PONS речника

Преводи за grossissant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

grossissant(e) [gʀosisɑ̃, ɑ̃t] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за grossissant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

grossissant Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文