grossier във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за grossier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

gross|ier (grossière) [ɡʀosje, ɛʀ] ADJ

Преводи за grossier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
grossier/-ière
grossier/-ière
grossier/-ière
grossier/-ière
grossier/-ière
grossier/-ière

grossier в PONS речника

Преводи за grossier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

grossier (-ière) [gʀosje, -jɛʀ] ADJ

Преводи за grossier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
grossier(-ère)
grossier(-ère)
grossier(-ère)
grossier(-ère)
grossier(-ère)
grossier(-ère)
grossier(-ère)
grossier(-ère)
grossier(-ère)

grossier Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文