grognon във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за grognon в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за grognon в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
grognon/-onne
grincheux/-euse, grognon/-onne

grognon в PONS речника

Преводи за grognon в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за grognon в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文