gras във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за gras в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.gras (grasse) [ɡʀɑ, ɡʀɑs] ADJ

II.gras (grasse) [ɡʀɑ, ɡʀɑs] ADV

Вижте също: veau, discuter

Индивидуални преводни двойки

Преводи за gras в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

gras в PONS речника

Преводи за gras в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за gras в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

gras Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文