grand-chose във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за grand-chose в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.grand-chose [ɡʀɑ̃ʃoz] PRON indéf

II.grand-chose <pl grand-chose> [ɡʀɑ̃ʃoz] NOUN mf péj

Преводи за grand-chose в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

3. substance (solidity, reality):

1. fetch (bring):

(r)apporter qc à qn

grand-chose в PONS речника

Преводи за grand-chose в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за grand-chose в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

peu à peu

Вижте също: many

Индивидуални преводни двойки

grand-chose Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文