gosier във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за gosier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
râper le gosier inf fig
se rincer la dalle slang ou le gosier slang

Преводи за gosier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

gosier в PONS речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文