gestion във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за gestion в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

4. gestion INFOR (de fichiers, base de données):

gestion sociale ADMIN, POL

Преводи за gestion в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

gestion в PONS речника

Преводи за gestion в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за gestion в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
contrôleur(-euse) m (f) de gestion

gestion Примери от PONS речника (редакционно проверени)

contrôleur(-euse) m (f) de gestion
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文