gardien във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за gardien в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.gard|ien (gardienne) [ɡaʀdjɛ̃, ɛn] NOUN m (f)

III.gard|ien (gardienne) [ɡaʀdjɛ̃, ɛn]

Преводи за gardien в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
gardien/-ienne m/f
gardien/-ienne m/f
gardien/-ienne m/f
gardien/-ienne m/f
gardien/-ienne m/f (of de)
gardien/-ienne m/f de parc

gardien в PONS речника

Преводи за gardien в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.gardien(ne) [gaʀdjɛ̃, jɛn] NOUN m(f)

1. gardien (surveillant):

II.gardien(ne) [gaʀdjɛ̃, jɛn] ADJ Belg (maternelle)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за gardien в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
gardien(ne) m (f)
gardien(ne) m (f)
gardien(ne) m (f)
gardien(ne) m (f)
gardien(ne) m (f)
gardien(ne) m (f)

gardien Примери от PONS речника (редакционно проверени)

gardien(ne) m (f) de nuit
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文