gagné във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за gagné в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. gagner (remporter):

2. gagner (percevoir, mériter):

3. gagner (acquérir):

gagne-pain <pl gagne-pain, gagne-pains> [ɡaɲpɛ̃] NOUN m (ce qui fait vivre)

I.gagne-petit <pl gagne-petit, gagne-petits> [ɡaɲpəti] ADJ péj

II.gagne-petit <pl gagne-petit, gagne-petits> [ɡaɲpəti] NOUN mf

Индивидуални преводни двойки

Преводи за gagné в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

gagné в PONS речника

Преводи за gagné в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

gagne-petit [gaɲpəti] NOUN mf inv péj

Индивидуални преводни двойки

Преводи за gagné в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

gagné Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文