gênes във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за gênes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. gêner:

4. gêner (entraver):

gêné → gêner

Вижте също: gêner

1. gêner:

4. gêner (entraver):

I.sans-gêne <pl sans-gêne, sans-gênes> [sɑ̃ʒɛn] ADJ

II.sans-gêne <pl sans-gêne, sans-gênes> [sɑ̃ʒɛn] NOUN mf

III.sans-gêne <pl sans-gêne, sans-gênes> [sɑ̃ʒɛn] NOUN m

Преводи за gênes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

gênes в PONS речника

Преводи за gênes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.sans-gêne [sɑ̃ʒɛn] NOUN m sans pl (désinvolture)

III.sans-gêne [sɑ̃ʒɛn] NOUN mf inv (personne désinvolte)

Преводи за gênes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

gênes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文