générale във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за générale в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.génér|al (générale) <mpl généraux> [ʒeneʀal, o] ADJ

2. général (d'ensemble):

IV.génér|al (générale) <mpl généraux> [ʒeneʀal, o]

air chief marshal Brit
general Am
brigadier Brit
air commodore Brit
air marshal Brit
air vice marshal Brit
major general Am
Индивидуални преводни двойки

Преводи за générale в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
blanket clause LAW, FIN

générale в PONS речника

Преводи за générale в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

général(e) <-aux> [ʒeneʀal, o] ADJ

général <-aux> [ʒeneʀal, o] NOUN m

Преводи за générale в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
avocat(e) m (f) général(e)

générale Примери от PONS речника (редакционно проверени)

avocat(e) m (f) général(e)

générale Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

générale Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文