Може би имате предвид:

gén във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за gén в Френски»Английски речника

figé → figer

Вижте също: figer

logé → loger

Вижте също: loger, enseigne

2. loger (héberger temporairement):

2. loger (résider temporairement):

3. loger (se placer):

1. enseigne (sur magasin):

béni-oui-oui <pl béni-oui-oui> [beniwiwi] NOUN m inf

gén в PONS речника

Преводи за gén в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文