gâteaux във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за gâteaux в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.gâteau <pl gâteaux> [ɡɑto] ADJ inv

II.gâteau <pl gâteaux> [ɡɑto] NOUN m

biscuit Brit
Индивидуални преводни двойки

Преводи за gâteaux в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

gâteaux в PONS речника

Преводи за gâteaux в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за gâteaux в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

gâteaux Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文