fuite във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fuite в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. fuite (mouvement):

runaway attr
on the run never attr

Преводи за fuite в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
leak ELEC (of charge)

fuite в PONS речника

Преводи за fuite в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fuite в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

fuite Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文