frappe във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за frappe в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: frapper

1. frapper (taper sur):

4. frapper (affecter):

1. frapper (gén):

1. frapper (taper sur):

4. frapper (affecter):

1. frapper (gén):

Вижте също: estoc

Преводи за frappe в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

frappe в PONS речника

Преводи за frappe в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за frappe в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

frappe Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文