frappant във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за frappant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

frappant (frappante) [fʀapɑ̃, ɑ̃t] ADJ

1. frapper (taper sur):

4. frapper (affecter):

1. frapper (gén):

Вижте също: estoc

Индивидуални преводни двойки

Преводи за frappant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

frappant в PONS речника

Преводи за frappant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за frappant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

frappant Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文