française във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за française в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.français (française) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] ADJ

Comédie-Française [kɔmedifʀɑ̃sɛz]

franco-français (franco-française) [fʀɑ̃kofʀɑ̃se, ɛz] ADJ PRESSE or hum

Français (Française) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] NOUN m (f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за française в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

française в PONS речника

Преводи за française в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Français(e) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] NOUN m(f)

Polynésie française [pɔlinezifʀɑ̃sɛz] NOUN f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за française в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

française Примери от PONS речника (редакционно проверени)

française Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文