frais във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за frais в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ] ADJ

II.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ] ADV

IV.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ] NOUN mpl (f)

1. frais (gén):

VII.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ]

VIII.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ]

Вижте също: dispos

Преводи за frais в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
handling charge ADMIN, FIN

frais в PONS речника

Преводи за frais в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

frais (fraîche) [fʀɛ, fʀɛʃ] ADJ

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за frais в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

frais Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文