fraiche във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fraiche в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: frais

I.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ] ADJ

II.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ] ADV

IV.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ] NOUN mpl (f)

1. frais (gén):

VII.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ]

VIII.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ]

I.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ] ADJ

II.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ] ADV

IV.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ] NOUN mpl (f)

1. frais (gén):

VII.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ]

VIII.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ]

Вижте също: dispos

Преводи за fraiche в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

fraiche в PONS речника

Преводи за fraiche в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: frais, frais1, frais2

frais (fraîche) [fʀɛ, fʀɛʃ] ADJ

Phrases:

frais (fraîche) [fʀɛ, fʀɛʃ] ADJ

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fraiche в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

fraiche Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文