fraîche’ във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fraîche’ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: frais

I.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ] ADJ

II.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ] ADV

IV.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ] NOUN mpl (f)

1. frais (gén):

VII.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ]

VIII.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ]

I.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ] ADJ

II.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ] ADV

IV.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ] NOUN mpl (f)

1. frais (gén):

VII.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ]

VIII.frais (fraîche,fraiche) [fʀɛ, fʀɛʃ]

Вижте също: dispos

Преводи за fraîche’ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

fraîche’ в PONS речника

Преводи за fraîche’ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: frais, frais2, frais1

frais (fraîche) [fʀɛ, fʀɛʃ] ADJ

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fraîche’ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

fraîche’ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文