frères във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за frères в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

demi-frère <pl demi-frères> [d(ə)mifʀɛʀ] NOUN m

beau-frère <pl beaux-frères> [bofʀɛʀ] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за frères в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
frères/sœurs mpl/fpl siamois/-es
frères/sœurs mpl/fpl siamois/-es

frères в PONS речника

Преводи за frères в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

demi-frère <demi-frères> [d(ə)mifʀɛʀ] NOUN m

beau-frère <beaux-frères> [bofʀɛʀ] NOUN m

Преводи за frères в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

frères Примери от PONS речника (редакционно проверени)

frères Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文