fortune във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fortune в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. fortune (richesse):

Вижте също: pot, audacieux

1. pot (récipient, contenu):

pot de colle lit
pot de colle fig, inf
pot à eau
water jug Brit
pot à eau
milk jug Brit
pot au noir NAUT
pot au noir fig
pot à tabac lit
pot à tabac fig, inf

Phrases:

I.audac|ieux (audacieuse) [odasjø, øz] ADJ

II.audac|ieux (audacieuse) [odasjø, øz] NOUN m (f)

III.audac|ieux (audacieuse) [odasjø, øz]

fortuné (fortunée) [fɔʀtyne] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fortune в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

fortune в PONS речника

Преводи за fortune в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fortune в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

fortune Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文