formé във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за formé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.formé (formée) [fɔʀme] VERB pp

formé → former

Вижте също: former

4. former:

1. forme:

5. forme (état général):

4. former:

Вижте също: jeunesse

1. jeunesse (période):

haut-de-forme <pl hauts-de-forme> [ˈodfɔʀm] NOUN m

plate-forme, plateforme <pl plates-formes, plateformes> [platfɔʀm] NOUN f

Преводи за formé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

formé в PONS речника

Преводи за formé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

haut-de-forme [´od(ə)fɔʀm] NOUN m inv

plateforme, plate-forme [platfɔʀm] <plates-formes> NOUN f

Преводи за formé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

formé Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文