force във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за force в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. force (de personne):

2. force (contrainte):

jouer en force SPORT
coup de force MILIT

3. force (puissance):

8. force MILIT:

I.forcé (forcée) [fɔʀse] VERB pp

forcé → forcer

Вижте също: forcer

Индивидуални преводни двойки

Преводи за force в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

force в PONS речника

Преводи за force в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Phrases:

forcé part passé de forcer

Вижте също: forcer

Преводи за force в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

force Примери от PONS речника (редакционно проверени)

force Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за force в Френски»Английски речника

force Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文