forcé във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за forcé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.forcé (forcée) [fɔʀse] VERB pp

forcé → forcer

Вижте също: forcer

1. force (de personne):

2. force (contrainte):

jouer en force SPORT
coup de force MILIT

3. force (puissance):

8. force MILIT:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за forcé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

forcé в PONS речника

Преводи за forcé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

forcé part passé de forcer

Вижте също: forcer

Phrases:

Преводи за forcé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

forcé Примери от PONS речника (редакционно проверени)

forcé Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за forcé в Френски»Английски речника

forcé Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文