forêt във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за forêt в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

forêt-galerie <pl forêts-galeries> [fɔʀɛɡalʀi] NOUN f

Преводи за forêt в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

forêt в PONS речника

Преводи за forêt в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

forêt-noire <forêts-noires> [fɔʀɛnwaʀ] NOUN f (gâteau)

Forêt-Noire [fɔʀɛnwaʀ] NOUN f GEO

Преводи за forêt в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

forêt Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文