football във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за football в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за football в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

football в PONS речника

Преводи за football в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за football в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
joueur(-euse) m (f) de football

football Примери от PONS речника (редакционно проверени)

joueur(-euse) m (f) de football
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文