fonctions във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fonctions в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. fonction:

fonction ADMIN, COM (poste)
Индивидуални преводни двойки

Преводи за fonctions в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
function INFOR, MAT

fonctions в PONS речника

Преводи за fonctions в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fonctions в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

fonctions Примери от PONS речника (редакционно проверени)

fonctions Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文