fois във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fois в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. fois (avec numéral):

2. fois (avec ordinal):

fois phrase:

fois phrase (parfois):

3. foi (sincérité):

4. foi (assurance):

Вижте също: Montagne

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fois в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

fois в PONS речника

Преводи за fois в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. fois (fréquence):

Phrases:

Phrases:

Преводи за fois в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

fois Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文