foin във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за foin в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: bête

1. bête (pas intelligent):

bête à bon Dieu ZOOL
bête à bon Dieu ZOOL
bête à concours inf
bête à cornes ZOOL
bête de somme ZOOL
Индивидуални преводни двойки

Преводи за foin в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

foin в PONS речника

Преводи за foin в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за foin в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

foin Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文