flamme във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за flamme в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

flammé (flammée) [flɑme] ADJ TECH

lance-flammes, lance-flamme <pl lance-flammes> [lɑ̃sflam] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за flamme в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

flamme в PONS речника

Преводи за flamme в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за flamme в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

flamme Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文