finissent във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за finissent в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. finir:

1. finir (gén):

2. finir:

Phrases:

Вижте също: queue

7. queue (file d'attente):

queue Brit
line Am
to stand in a queue Brit
à la queue!
à la queue!

9. queue (pénis):

queue vulg sl
cock vulg sl
queue vulg sl
prick vulg sl

Преводи за finissent в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

finissent в PONS речника

Преводи за finissent в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за finissent в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

finissent Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文