fine във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fine в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: fin1, fin2

8. fin (subtil):

10. fin (remarquable):

1. fin:

3. fin (but):

8. fin (subtil):

10. fin (remarquable):

Вижте също: bouche

2. bouche (lèvre):

3. bouche (organe de la parole):

1. fin:

3. fin (but):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fine в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

fine в PONS речника

Преводи за fine в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. fin (issue, mort):

Phrases:

Преводи за fine в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

fine Примери от PONS речника (редакционно проверени)

fine Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文