filé във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за filé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

guide-file <pl guide-file> [ɡidfil] NOUN m

coupe-file <pl coupe-files> [kupfil] NOUN m

serre-file <pl serre-files> [sɛʀfil] NOUN m

Вижте също: parfait, doigt, coton, Anglais

I.parfait (parfaite) [paʀfɛ, ɛt] ADJ

III.parfait (parfaite) [paʀfɛ, ɛt]

1. doigt ANAT:

mettre le doigt sur qc lit, fig

Phrases:

2. coton:

Anglais (Anglaise) [ɑ̃ɡlɛ, ɛz] NOUN m (f)

Преводи за filé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

filé в PONS речника

Преводи за filé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за filé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

filé Примери от PONS речника (редакционно проверени)

à la file
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文