feuilleton във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за feuilleton в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

roman-feuilleton <pl romans-feuilletons> [ʀɔmɑ̃fœjtɔ̃] NOUN m

Преводи за feuilleton в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
soap opera RADIO, TV
serially TV, RADIO, PRESSE
serial TV, RADIO, PRESSE

feuilleton в PONS речника

Преводи за feuilleton в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за feuilleton в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

feuilleton Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文