fesses във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fesses в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

tire-fesses, tire-fesse <pl tire-fesses> [tiʀfɛs] NOUN m inf

pince-fesses, pince-fesse <pl pince-fesses> [pɛ̃sfɛs] NOUN m (fête)

remonte-fesses, remonte-fesse <pl remonte-fesses> [ʀəmɔ̃tfɛs] ADJ inf COUT

Phrases:

shove over! Brit inf
scoot over! Am inf

Преводи за fesses в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

fesses в PONS речника

Преводи за fesses в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

tire-fesses [tiʀfɛs] NOUN m inv inf

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fesses в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

fesses Примери от PONS речника (редакционно проверени)

serrer les fesses fig inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文