ferme във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ferme в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: fermer

1. fermer (gén):

fermer le jeu SPORT

1. fermer (gén):

fermer le jeu SPORT

ferme-auberge <pl fermes-auberges> [fɛʀmobɛʀʒ] NOUN f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ferme в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

ferme в PONS речника

Преводи за ferme в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за ferme в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to stand firm a. fig

ferme Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文