fer във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

fer de lance lit, fig

fer-blanc <pl fers-blancs> [fɛʀblɑ̃] NOUN m

brise-fer <pl brise-fer, brise-fers> [bʀizfɛʀ] NOUN m

contre-fer <pl contre-fers>, contrefer <pl contrefers> [kɔ̃tʀəfɛʀ] NOUN m

Преводи за fer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

fer в PONS речника

Преводи за fer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

fer-blanc <fers-blancs> [fɛʀblɑ̃] NOUN m

chemin de fer <chemins de fer> [ʃ(ə)mɛ̃dəfɛʀ] NOUN m

Преводи за fer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

fer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文