femelle във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за femelle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за femelle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
female BIO, ZOOL
female BOT, ZOOL

femelle в PONS речника

Преводи за femelle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за femelle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

femelle Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文