faveur във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за faveur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. faveur (bienfait):

favour Brit
Индивидуални преводни двойки

Преводи за faveur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

faveur в PONS речника

Преводи за faveur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
to do sb a favour Brit
to do sb a favor Am

Преводи за faveur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

faveur Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文