fatigué във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fatigué в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.fatigué (fatiguée) [fatiɡe] VERB pp

fatigué → fatiguer

II.fatigué (fatiguée) [fatiɡe] ADJ

III.fatigué (fatiguée) [fatiɡe] ADJ

Вижте също: fatiguer

1. fatiguer (physiquement):

2. fatigue MED:

1. fatiguer (physiquement):

Преводи за fatigué в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

fatigué в PONS речника

Преводи за fatigué в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fatigué в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

fatigué Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文