familles във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за familles в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. famille SOZIOL:

family attr

Phrases:

Вижте също: Famille nombreuse, sept, linge

sept <pl sept> [sɛt] ADJ inv PRON NOUN m

belle-famille <pl belles-familles> [bɛlfamij] NOUN f

sous-famille <pl sous-familles> [sufamij] NOUN f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за familles в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

familles в PONS речника

Преводи за familles в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за familles в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

familles Примери от PONS речника (редакционно проверени)

familles Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文