famille във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за famille в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. famille SOZIOL:

family attr

Phrases:

Вижте също: Famille nombreuse, sept, linge

sept <pl sept> [sɛt] ADJ inv PRON NOUN m

belle-famille <pl belles-familles> [bɛlfamij] NOUN f

sous-famille <pl sous-familles> [sufamij] NOUN f

Преводи за famille в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

famille в PONS речника

Преводи за famille в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за famille в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

famille Примери от PONS речника (редакционно проверени)

famille Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文