familier във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за familier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.famil|ier (familière) [familje, ɛʀ] ADJ

Преводи за familier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
peu familier/-ière (with de)
familier/-ière
familier/-ière (to à)
familier/-ière
chummy pej
familier/-ière

familier в PONS речника

Преводи за familier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

familier (-ière) [familje, -jɛʀ] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за familier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
familier(-ère)
familier(-ère)
peu familier(-ère)
familier(-ère)
familier(-ère)

familier Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文