fait-il във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за fait-il в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

pointure [pwɛ̃tyʀ] NOUN f (de gant, chaussure)

se, s' before vowel or mute h [sə, s] PERS PRON

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fait-il в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

fait-il в PONS речника

Преводи за fait-il в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

4. do (for emphasis):

1. do (carry out):

10. do (make neat):

2. do (be satisfactory):

3. do (manage):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fait-il в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. quel:

fait-il Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文