faim във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за faim в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

coupe-faim <pl coupe-faim, coupe-faims> [kupfɛ̃] NOUN m

crève-la-faim <pl crève-la-faim> [kʀɛvlafɛ̃] NOUN mf inf

Преводи за faim в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

faim в PONS речника

Преводи за faim в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

coupe-faim <coupe-faim(s)> [kupfɛ̃] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за faim в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to feel one's oats Am inf

faim Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文