faille във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за faille в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. falloir:

2. falloir:

3. falloir:

Phrases:

falloir refl:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за faille в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

faille в PONS речника

Преводи за faille в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

faille subj prés de falloir

Вижте също: falloir

Индивидуални преводни двойки

Преводи за faille в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

faille Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文